Cięcie CNC

Czym jest Cięcie CNC ?

Firma Serwotech oferuje usługi CNC w tym precyzyjne cięcie cnc blach, stali, kuźnicze, aluminium, brązu, mosiądzu oraz tworzyw sztucznych.

Cięcie CNC polega na rozdzieleniu materiału. Może być wykonywane dwoma metodami obróbki plastycznej i obróbki ubytkowej. Do cięcia wykorzystywane są maszyny sterowane numerycznie, dlatego pracownik tylko nadzoruje urządzenie i proces. Aby dobrać odpowiednią metodę cięcia należy uwzględnić rodzaj materiału, grubość, czas, obróbkę na gotowo, dokładność cięcia.

Zobacz, co oferujemy w ramach usług CNC

Wyróżniamy następujące rodzaje cięcia

– cięcie skrawające nazywane przecinaniem, realizowane piłami tarczowymi, taśmowymi lub piłami nieuzębionymi.

– cięcie plastyczne zwane tłoczeniem, podział materiału następuje poprzez naruszenie spójności bez powstającego ubytku, wiór. Można podzielić go na wycinanie, odcinanie, rozcinanie, nacinanie, okrawanie. Najczęściej wykonuje się je za pomocą krawędzi tnących przyrządu na prasach lub nożycach.

– kuźnicze proces kucia, wykonywany przecinakami, który ma na celu rozdzielnie kutego materiału na części.

– cięcia termiczne, wymaga ono podgrzania obszaru cięcia do odpowiedniej temperatury przy pomocy gazu palnego. Proces jest przeprowadzany przy pomocy specjalnych palników.

– strumieniem wodnym, cięcie odbywa się na zimno, przy wykorzystaniu skoncentrowanej energii silnie sprężonego strumienia wody przechodzącego przez dyszę, która ma bardzo małą średnicę przez co prędkość strumienia jest nawet trzykrotnie większa niż prędkość dźwięku. Cięcie wodą można wykorzystać prawie do wszystkich materiałów oprócz diamentu.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

Do głównych zalet cięcia CNC zaliczamy 

– powtarzalność procesu i elementów,

– minimalizacja odpadów,

– wysoka precyzja cięcia,

– odpowiednia powierzchnia cięcia,

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

Firma Serwotech  oferuję cięcie CNC na pile taśmowej

– rur,

– gwintów,

– stali,

– mosiądzu,

– aluminium,

– brązu,