Obróbka wibrościerna nakrętek aluminiowych

Film poniżej przedstawia obróbkę wibrościerną nakrętek aluminiowych. Jest to proces gratowania nakrętek aluminiowych w celu przygotowania powierzchni pod malowanie KTL. Na filmie urządzenie do obróbki wibrościernej jest elementem zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Urządzenie jest w stanie ogratować 360 detali na godzinę z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem detali. Waga detali z filmu to około 0,1 kg na 1 sztukę.

Gratowanie nakrętek aluminiowych

 

Przygotowanie powierzchni detali pod malowanie KTL

W naszej firmie stosujemy różne wsady ścierne na potrzeby gratowania detali / polerowania detali. W tym przypadku (na filmie) zastosowane zostały kształtki ceramiczne marki ROSLER – trójkąty graniastosłupy o podstawie trójkąta. Kształt oraz materiał z którego wykonane są kształtki dobiera się do danej aplikacji w zależności od pożądanego efektu jaki chcemy osiągnąć czyli wykańczania powierzchni obrabianego detalu.

Gratowanie detali – SerwoTech Rzeszów