Zakup maszyny pomiarowej CMM do labolatorium

ZAKUP MASZYNY POMIAROWEJ CMM

prototypowanie elementówFirma doposażyła laboratorium pomiarowe o współrzędnościową maszynę pomiarową CMM marki Aberlink model Xtreme 500. Maszyna  do pomiarów stykowych detali pozwala na kontrolowanie jakości wytwarzanych detali w procesie produkcji. Umożliwia ona zautomatyzowany seryjny pomiar cech przestrzennych na produkowanych przez nas komponentach.

Pozwoli nam to sprostać wysokim wymaganiom jakościowym stawianym przed naszymi produktami w przypadku części odpowiedzialnych i precyzyjnych o skomplikowanych zależnościach geometrycznych w przestrzeni trójwymiarowej.

 

Maszyna pomiarowa CMM Aberlink

Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w magazyn sond pomiarowych umożliwiający zautomatyzowaną wymianę sondy w trakcie programu pomiarowego. Pozwala to na pełną automatyzację procesu pomiaru wielu cech, których nie da się wykonać jednym typem sondy pomiarowej. Maksymalne pole robocze 400x400x270mm lub średnica 510mm i wysokość 270. Urządzenie pomiarowe jest dostępne w naszym Parku maszyn CNC w Rzeszowie.

Usługi CNC – SerwoTech Rzeszów