Cięcie stali

Cięcie stali jest to rodzaj obróbki polegający na rozdzieleniu materiału. Może być wykonywane dwoma metodami obróbki plastycznej i obróbki ubytkowej. Do cięcia wykorzystywane są piły taśmowe, jest to metoda najbardziej precyzyjna, szybka i niwelująca straty materiału. Piły taśmowe pracują automatycznie przez co są bardzo wydajne i mogą przeciąć nawet kilkunastocentymetrowe pręty.

Cięcie stali na pile taśmowej

Piła taśmowa napędzana jest silnikiem a do cięcia wykorzystywane są ząbkowane taśmy wykonane z metalu, które poruszają się równomiernie. Podczas procesu cięcia stali niezbędne jest dostosowanie dwóch parametrów posuwu czyli głębokości, na jaką wchodzą zęby w materiał w danym momencie oraz prędkość, która oznacza jak szybko ostrze przechodzi przez materiał.

Metody cięcia stali

Wyróżniamy następujące rodzaje cięcia stali:

skrawające najbardziej popularne i najprostsze realizowane piłami tarczowymi, taśmowymi lub piłami nieuzębionymi,

termiczne, wymaga ono podgrzania obszaru cięcia do odpowiedniej temperatury przy pomocy gazu palnego. Proces jest przeprowadzany przy pomocy specjalnych palników.

plastyczne zwane tłoczeniem, podział materiału następuje poprzez naruszenie spójności bez powstającego ubytku, wiór. Można podzielić go na wycinanie, odcinanie, rozcinanie, nacinanie, okrawanie. Najczęściej wykonuje się je za pomocą krawędzi tnących przyrządu na prasach lub nożycach.

wodne, cięcie odbywa się na zimno, przy wykorzystaniu skoncentrowanej energii silnie sprężonego strumienia wody przechodzącego przez dyszę, która ma bardzo małą średnicę przez co prędkość strumienia jest nawet trzykrotnie większa niż prędkość dźwięku.

Aby odpowiednio dobrać metodę cięcia stali należy analizie poddać :

– grubość stali,

– wydajność,

– koszt,

– wpływ ciepła.

Usługi cięcia stali

Nasza firma oferuje cięcie stali nierdzewnej, węglowej na pile taśmowej.

Usługowe cięcie stali Serwotech Rzeszów