Dyplom PIP za Bezpieczeństwo Pracy w Małych Zakładach

Dbamy o naszych pracowników. Przeprowadzona kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy zakończyła się uzyskaniem Dyplomu za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo Pracy w Małych Zakładach

dyplom